ca

MANTENIMENT DE PISCINES

El compromís de MQS Be Green amb els nostres clients és conservar la seva piscina en bon estat durant molts anys.

Les piscines requereixen un manteniment i actualització de les instal·lacions a una sèrie d’avanços tecnològics que possiblement quan es van construir encara no estaven disponibles. Aquests afecten tant a l’envelliment de la piscina com a l’equip de depuració i filtrat, i als nous sistemes de tractament de l’aigua, menys agressius per l’organisme i més eficients.

Haurem de mantenir la piscina en òptim estat tot l’any adequat a la temporada i perquè els costos de manteniment no siguin elevats. A la tardo i a l’hivern és el millor moment per realitzar, si la piscina ho requereix, les reparacions, modificacions o treballs més profunds de manteniment.

A continuació passem a detallar algunes de les actuacions més freqüents que pugui requerir la piscina:

Got
Netejar parets i fons.
Refer la borada del revestiment interior i reposar les peces.
Reparar les esquerdes.

Equip de depuració i filtrat
Canvi de la sorra del filtre.
Substituir la sorra del filtre per vidre triturat AFM.
Revisar el grup de moto-bomba i la xarxa de canonada.
Substituir els focus de llum per projectors subaquàtics de LED.

Tractament de l’aigua
Instal·lar equips poc agressius per l’usuari com els d’electròlisis salina, ozó o ultra violetes.

Escalfar l’aigua
La instal·lació de calderes, intercanviadors o bombes de calor, és una bona opció per allargar la temporada de bany i gaudir de la piscina.

Cobertes
La instal·lació de cobertes automàtiques i cobertores é s una excel·lent solució per mantenir l’aigua a una bona temperatura i evitar la contaminació de l’exterior.

Contacte

Direcció

Ganduxer, 26 Barcelona

Telèfon

932 007 547

E-mail

info@mqsbegreen.com

Enviar mail