ca

REFORMES DE PISCINES

Tenim un perquè de piscines que supera un milió d’unitats i de les quals més del 50% supera els 10 anys d’antiguitat. És evident que les nostres piscines necessiten reformar-se i adaptar-se a les necessitats actuals del mercat.

En MQS Be Green realitzem reformes integrals com reformes parcials.
La reforma integral consisteix a modificar el got de la piscina, reduir la profunditat, reparar esquerdes, afegir escales d’acer, canviar el revestiment interior, la pedra de coronació i realitzar una nova instal·lació de xarxa de canonades i equip de filtratge.

Actuacions que pugui requerir la vostra piscina per optimitzar el seu estat i funcionament:
– Reparar pèrdues d’aigua en el got
– Reposar el revestiment interior
– Substitució del paviment exterior, pedra de coronació i platja de piscina: en l’actualitat existeixen nous materials antilliscants i que donen un nou aspecte a la piscina. Per exemple: unificar la coronació de la piscina i la platja amb el mateix material.
– Substituir els projectes subaquàtics per llums de LED de baix consum.
– Substituir la sorra del filtre per un vidre reciclat com mig filtrat més eficient i econòmic.
– Tractament de l’aigua mitjançant equips d’Electròlisis Salina, Ultra violetes, Ozó, etc.
– Instal·lar un cobertor tèrmic per reduir les pèrdues d’aigua per evaporació i mantenir la temperatura de l’aigua.
– Instal·lació de la caldera, intercanviador i bomba de calor per allargar la temporada d’utilització de la piscina.
– Realitzar la vorada del revestiment.

En definitiva es tracta de dotar la piscina d’un major equipament que ens ajudarà a gaudir més del temps i a estalviar els costos de manteniment. En MQS Be Green recomanem realitzar actuacions periòdiques que ens evitin haver d’arribar a la reforma integral per deteriorament de la piscina.

Piscines de tot l’any
“He decidit utilitzar tot el que tinc; si no, em desfaig  d’allò. I que faig amb la piscina? Es queda a mitges de la meva proposta, la utilitzo quatre meses a l’any i la mantinc dotze, com pot ser”

Cada piscina és diferent i cada projecte té unes expectatives diferents. No podem aplicar les mateixes solucions a tots, depenem de molts factors (mediambientals, constructius, etc.). Haurem d’intentar que l’estètica del jardí no es vegi afectada pels canvis que es realitzin a la piscina.

Per resoldre aquesta necessitat, instal·larem una bomba de calor per escalfar l’aigua i un cobertor per mantenir la temperatura. Aquesta reforma satisfà els nostres cients que veuen rendibilitzada la inversió en la reforma i a més poden utilitzar la piscina tot l’any gaudint dels beneficis de nadar.

Contacte

Direcció

Ganduxer, 26 Barcelona

Telèfon

932 007 547

E-mail

info@mqsbegreen.com

Enviar mail